Yvan & Else, bank of God

FR. : Dictée par le bilan comptable de notre monde contemporain, Yvan & Else, bank of god parle de nos amours et de nos désamours. Dans la continuité de mes précédents travaux, je propose d’explorer le(s) lien(s) entre inimité et société sous l’angle de la rupture amoureuse.

Les liens de dépendance voire d’oppression du macrocosme structurel sur le microcosme humain sont déjà au cœur de mes deux premiers projets : le chômage de masse des jeunes générations pour et la financiarisation de l’existence (cfr. C’est quand la délivrance ? et Que reste-t-il des vivants ?)

Avec Yvan & Else, c’est la trajectoire inverse qui s’impose : d’un couple parmi, nous remontons vers la logique du monde qui l’entoure. Avec l’évocation du mythe de la création, Yvan et Else nous apparaissent aussi comme ces Adam et Eve perdus dans un siècle imposant sa loi.

 

NL : Yvan & Else,  bank of god gaat over liefde en misprijzen. In het verlengde van mijn vorige werken, stel ik hier voor om verbanden tussen intimiteit en maatschappij te belichten vanuit het oogpunt van een liefdesbreuk : intieme breuk, sociale breuk, breuk der werelden. De intieme relatie is het vertrekpunt van de bredere breuk, gedicteerd door de balans van onze hedendaagse wereld.

De verbanden van afhankelijkheid, of beter gezegd, onderdrukking van de structurele macrokosmos op de menselijke microkosmos staan reeds centraal in mijn eerste twee projecten : de massale werkloosheid van de jonge generaties (C’est quand la délivrance ?) en de financiering van het bestaan (Que reste-t-il des vivants ?).

Met Yvan & Else, bank of god dringt het omgekeerde zich op. Vertrekkende van een koppel/echtpaar, van het “geamputeerde” individu, ga ik terug/zoom ik uit naar de sociaal-economische wereld die dit alles omringt. Uitgaande van de evocatie van het scheppingsverhaal, verschijnen Yvan en Else als Adam en Eva van de 21e eeuw, verloren in hun eigen individuele houdingen waarvan nochtans gezegd wordt dat we ze zelf “kiezen”.